ÜÇ BOYUTLU YANGIN TESİSAT TASARIMLARI 4M FİNE FİRE PROGRAMI İLE

Gelişmiş yangın tesisatı programlarından biri olan 4M Fine Fire ile yangın tesisatlarınızı 3 boyutlu olarak tasarlıyor ve hesaplamalarını yapıyoruz. Yangın tesisatı 3B tasarım ve proje aşamalarımız

1.Bina yangın sınıfı tespit edilir. (Yangın Yönetmeliği Ek-1/B)
2.Sprinkler sisteminde tasarım yoğunlukları tablosundan yangın yüküne göre su debisi alınır. (Yangın Yönetmeliği Ek-8/B)
3.Branşman sayısı hesaplanır, branşmanlar arası uzunluk belirlenir.
4.Sprinkler arası maksimum mesafe ile sprinkler sayısı bulunur.
5.Uygulama alanı ve uygulama alanındaki sprinkler sayısı belirlenir.
6.Sprinklerden istenen minimum akış hesaplanır.
7.Sprinklerde olması gereken minimum basınç hesaplanır.
8.Boru çapları tayin edilir.
9.Basınç düşümü hesaplanır.
10. Sistemde yangın dolabı, hidrant ve sprinkler olması durumuna göre de toplam pompa debisi için ilave su ihtiyaçları çizelgesi dikkate alınarak hesaplamalar tamamlanır. (Yangın Yönetmeliği Ek/8 C )

Maddelerinden oluşmaktadır.

Yapılan hesaplamalar ve standartlar doğrultusunda tesisatı hayata geçiriyoruz.