SİFONİK YAĞMUR SUYU TESİSATLARI

Drain Sifonik Drenaj Sistemi (DSDS), çatı üzerinde yüksek potansiyel enerjiye sahip yağmur suyunun, rögar kotuna izin verilen kinetik enerjiyle drene edilmesini sağlar. Sifonik Drenaj sisteminin hesapları , uygulamaları ve projelendirilmesi firmamızın hizmetler portföyünde mevcuttur.