KASKAD SİSTEM ÇÖZÜMLERİ

Kaskad sistemi birden fazla sayıda duvar tipi yoğuşmalı kazanın paralel bağlanarak sırası ile çalıştığı merkezi ısıtma sistemidir.Kaskad sisteminde, istenilen sıcaklığa ulaşmak için önce tek kazan çalışır,tek kazanın yetersiz kaldığı durumda otomatik olarak ikinci kazan devreye girer, bu şekilde duruma göre sırayla diğer kazanlar devreye girer.Kaskad sistemi yedekli bir sistem olduğu içinbir kazanın arıza durumuna geçmesi halinde, elektronik beyin arıza durumuna geçen kazanı devre dışı bırakır ve sistemin çalışmasını etkilemez.Kaskad sisteminin, tek yoğuşmalı kazan sistemine göre birçok avantajı bulunmaktadır. Bütün kazanlar eşit miktarda çalıştığı için  kazanların yıpranma oranları eşit olur. Çok düşük alev sıcaklığına sahip olduğu için, doğalgaz tüketimi minimum seviyededir. Pompaların çok küçük olmasından dolayı elektrik tüketimi minimum seviyededir. Tek döşeme yoğuşmalı kazanın aksine, kaskad sistemi çok az yer kaplar.

Son yıllarda talebi artan duvar tipi yoğuşmalı kaskad kazan sistemlerinde ciddi bir tecrübeye sahip olan firmamız, hızla gelişmekte olan ısıtma teknolojisini yakından takip ederek sizlere en kaliteli hizmeti sunmaktadır.