TEKNİK RAPOR VE TEST İŞLEMLERİ

Basınçlı kap ; 0,5 bardan daha fazla etkili basınç uygulayan gaz, buhar veya sıvı akışkanları üzerine tasarlanan yada geliştirilen sabit yada hareketli kabı veya depoyu ifade eder . İşletmelerde  işçi sağlığı ve güvenliği yönünden,  basınçlı kapların emniyet ekipmanları ile birlikte güvenli bir şekilde kullanımının sağlanması, bu kapların periyodik olarak korozyon , deformasyon , bağlantı kontrolü, sıcaklık , basınç , temizlik gibi kriterlerinin teknik rapor ve test işlemleri hizmetlerini sunmaktayız. Firmamız bünyesinde bulunan gerekli bilgi birikimine sahip makine mühendislerimiz tarafından yapılan basınçlı kapların test işlemleri , bu cihazlardan kaynaklanabilecek iş kazalarının azaltılmasına ve iş güvenliğinin sağlanmasına destek olacaktır.

Vinç ,forklift,platform ,transpalet gibi yük altında çalışan ekipmanların sürekli gözetim altında tutulması gereklidir. Tekstila Mühendislik yaptığı vinç kontrollerinde, ekipmanın ve yardımcı ekipmanların kaldırma işini güvenli olarak gerçekleştirebildiğini, ekipmanın test gerekliliklerini yerine getirebildiğini kontrol eder, test sonucu doğrultusunda raporlama hizmeti sunar.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca çıkarılan ve 25,04,2013 tarih ve 28628 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” işyerlerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartları belirlenmiştir.